Arameeёrs

Arameeërs en de Syrische christenen
De Arameeërs zijn een heel oud volk. Zij wonen al duizenden
jaren in hun oorspronkelijke woongebieden in Zuidoost-Turkije,
Syrië, Libanon en Irak. De Arameeërs spreken het Aramees, de
taal van Jezus en één van de weinige talen in de wereld die al
ruim 3.000 jaar wordt gesproken én geschreven. Het Aramees
was voor een periode van ongeveer 1500 jaar de lingua franca
van het Midden-Oosten. Daarnaast was het de taal van de
grootste dichters en geleerden van de middeleeuwen.
Voorbeelden hiervan zijn Jacob van Sarug en Michael de Grote
die het grootste middeleeuws kroniek op zijn naam heeft staan.

De Arameeërs behoren tot de eerste volkeren die massaal tot het
christendom overgingen. Nadat ze zich bekeerden tot het
christendom namen de Arameeërs de Griekse term ‘Syriërs’
(Suryoye) over als zelfaanduiding. De termen Syriërs en
Arameeërs worden vaak als synoniemen gebruikt. In de NBG
Bijbelvertaling spreekt men van de Arameeërs, in de
Statenvertaling van Syriërs. Verwarring begon te ontstaan na de
oprichting van de moderne Arabische staat Syrië (1946). Tot
ongeveer 70 jaar geleden was de term Syriërs louter bestemd
voor Arameeërs. Het Nederlandse woord ‘Syrisch’ betreft dus,
enigszins verwarrend, twee verschillende bevolkingsgroepen: de
ene, de – Arameeërs -, én de andere, alle inwoners van Syrië.

De situatie in Nederland
Nederland telt anno 2017 ongeveer 30.000 Aramese christenen
die afkomstig zijn uit Turkije, Syrië, Irak of Libanon. De meeste
Aramese christenen in Nederland behoren tot de Syrisch-
orthodoxe kerk of de Syrisch-katholieke kerk. De Aramese
Federatie is het landelijk vertegenwoordigend orgaan van de
Arameeërs in Nederland. De Aramese Federatie vertegenwoordigt
hierin de Aramese verenigingen Platform Aram Enschede, SAVO
Oldenzaal, Baradaeus Hengelo, Abgar Rijssen en de
Arameestalige televisiezender Suryoyo Sat. De Aramese
Federatie is lid van de World Council of Arameans (WCA-NGO),
de wereldwijde overkoepelende organisatie van de nationale
Aramese federaties.