Platform Aram

Platform Aram is een algemene Aramese vereniging. Zij heeft zich de afgelopen 39 jaar ingezet voor de Aramese gemeenschap in Enschede en omgeving. In de beginjaren, toen zij als SOCV (Syrisch Orthodoxe Culturele Vereniging) door het leven ging, was vooral het vluchtelingenvraagstuk een groot issue. Ook stond sinds de oprichting de integratie van de gemeenschap in de gemeente centraal. Na de fusie met de Dolabani verenging en de Suryoye Jongeren Vereniging werd niet alleen de naam Platform Aram aangenomen, maar kreeg de vereniging ook een heel eigen karakter. De eigen cultuurbeleving kwam meer op de voorgrond en de vereniging werd echt een plek waar de gemeenschap samen kon komen.

In de jaren 90 kreeg de vereniging de vorm zoals die ook nu terug te zien is met drie hele sterke peilers: Het vrouwencomité, het jongerencomité en het sportcomité werden in het leven geroepen om activiteiten te ontplooien gericht op specifieke doelgroepen. Het bestuur richtte zich meer op contacten met externen en zusterverenigingen in binnen en buitenland.

Talloze activiteiten met verschillende achtergronden zijn in de loop der jaren georganiseerd. Van excursies in binnen en buitenland tot politieke debatten. Van schaatsmiddagen en bingo’s tot grote sporttoernooien. Ook was Platform Aram actief betrokken bij de organisatie van de presentatie van de Verborgen Parel, de voorpremière van The Passion of the Christ, multiculturele markten en recentelijk het 30 jarig jubileum van de bezetting van de St. Janskathedraal in Den Bosch. De mix tussen socio-culturele, educatieve en sportieve activiteiten maken van Platform Aram een dynamische vereniging die midden in de gemeenschap staat. In 2012 zijn dan ook ruim 570 mensen van 18 jaar en ouder lid. Kinderen van onze leden zijn gevrijwaard van contributie en kunnen altijd deelnemen aan onze activiteiten.

Platform Aram wil zich de komende jaren nog meer richten op de jeugd en de participatie van de Aramese gemeenschap in de samenleving. In direct overleg met relevante instanties proberen wij problemen te signaleren en op te lossen. Daarnaast zijn wij van mening dat onze unieke geschiedenis niet vergeten mag worden. Daarom dragen wij ons steentje bij om ook deze door te geven aan komende generaties. Onze aanwezigheid in Enschede Zuid zal ons nog meer helpen onze doelen te verwezenlijken.

Heeft u vragen over Platform Aram en haar activiteiten, of wilt u actief meehelpen en meedenken, neem dan contact op via platformaram@gmail.com

Aramese vertegenwoordiging
De Aramese christenen worden op internationaal niveau vertegenwoordigd door de wereldwijde civiele organisatie, de World Council of Arameans (WCA). In 1999 is door de Verenigde Naties (VN) de NGO status aan WCA toegekend. Op nationaal niveau worden de Arameeërs vervolgens gerepresenteerd door de (Suryoye)Aramese Federatie Nederland (SAFN), de Samenwerkende Provinciale Aramese Organisaties (SPAO) en de aangesloten verenigingen uit Amsterdam, Rijssen, Enschede, Hengelo en Oldenzaal waar grote concentraties Arameeërs zich de laatste decennia hebben gevestigd.

Daarnaast zijn in Nederland ook de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) en de Suryoye Studentenvereniging Edessa actief voor het Aramese Volk. Procentueel vertegenwoordigen bovengenoemde organisaties circa 95% van het volk. Ruim 90 % van de Arameeërs is reeds genaturaliseerd en het integratieproces van de Arameeërs in de Nederlandse samenleving is mede dankzij de inzet van bovengenoemde organisaties bevorderend te noemen. Het werkloosheidspercentage onder de Arameeërs is in vergelijking tot andere minderheidsgroepen laag te noemen, maar niet laag genoeg. Recentelijk uitgevoerde onderzoeken hebben zelfs aangetoond dat Aramese jongeren in vergelijking tot andere etnische minderheden gemiddeld een hogere opleiding genieten en zich tevens beter hebben geïntegreerd.