Jongerencomité

Het jongerencomité van Platform Aram bestaat reeds langere tijd. Sinds een tweetal jaren heeft het jongerencomité een nieuw en zeer actief bestuur. Het jongerencomité van Platform Aram zet zich in voor de belangen van de Aramese jongeren in Enschede.

Het jongerencomité van Platform is lid van het landelijke jongerencomité van de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN), waardoor zij een goede samenwerkingsverband heeft met de jongeren van Baradeus Hengelo, SOV Oldenzaal en Abgar Rijssen. Vanuit het jongerencomité van de SAFN worden een drietal jongeren gedelegeerd naar het Europese Jongerencomité, Syriac Aramaic European Youth Committee (SAEYC). Hierdoor is het netwerk van het jongerencomité van Platform Aram zeer groot en levert dus ook zeer veel interessante activiteiten op. Zo is bijvoorbeeld met het jongerencomite van de SAFN een vorig jaar zomertrip geweest naar Wiesbaden (Duitsland) voor een seminar en een groots feest (1200 jongeren) op een boot (zie link voor verslag van dit evenement). En is er in Cinestar in Enschede door de jongeren van de SAFN en SAEYC in samenwerking met SSV Edessa een prachtige première van The Hidden Pearl georganiseerd in Cinestar in Enschede.

Doelstellingen jongerencomité Platform Aram

* het behartigen van de belangen van de jongere leden van Platform Aram;

* het bevorderen van kennis op het gebied van de eigen cultuur;

* het bevorderen van de saamhorigheid onder de Aramese (Suryoye) jongeren;

* het bevorderen van samenwerking onder de Aramese (Suryoye) jongeren, zowel in Nederland als buiten – Nederland, op het gebied van bestuurlijke en culturele activiteiten;

* het leggen en onderhouden van contacten met derden zoals (overheids-) instanties, culturele, sport en sociale instellingen.

* het bevorderen van samenwerking met bovengenoemde instanties/instellingen

* het verzorgen van voorlichtingsactiviteiten die een positieve bijdrage leveren voor de Aramese (Suryoye) jongeren;

* het bevorderen van inburgering en integratie van de Aramese (Suryoye) jongeren en het begrip onder de Nederlandse bevolking voor de Aramese cultuur bevorderen.

Het Jongerencomité van Platform Aram tracht haar doelstellingen ondermeer te bereiken door:

* het houden van vergaderingen;

* het onderhouden van goede contacten met de jongerencomite’s van de lidverenigingen van de SAFN en internationaal (dmv SAEYC);

* het organiseren van activiteiten voor jongeren. Hierbij valt te denken aan:

1. workshops / seminars

2. studiebezoeken

3. culturele activiteiten

4. voorlichtingsactiviteiten

5. ontspanningsactiviteiten

6. etc

* alle andere middelen, die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen;

* onderzoek te verrichten onder de (potentiële) leden van haar vereniging.

* verstrekken van informatie. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van o.a. de volgende middelen:

* website, mailings, info-bulletin, mond op mond reclame, etc.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het jongerencomité: E-mail: jongenrencomite@live.nl