Halloween – 1 november 2003

Halloween, een typisch Amerikaans feest dat de laatste paar jaar flink aan populariteit heeft gewonnen hier in de lage landen! Overal werden er feesten en dergelijke georganiseerd met halloween dit jaar. Wij konden dus eigenlijk niet achterblijven en wilden dit jaar ook iets leuks organiseren voor de jongeren. Een heuse Halloween-avond, weliswaar een dag later dan normaal, op 01 november 2003, maar het werd er niet minder leuk van!
Verder lezen Halloween – 1 november 2003

BBQ-avond – 25 september 2003

Na het succes van het vorig jaar gehouden BBQ-feestje heeft het jongerencomité dit nogmaals georganiseerd en wel als openingsactiviteit van het nieuwe seizoen 2003/2004.

De voorzitter van het jongerencomité opende de avond met een welkomstwoord en bedankte alle jongeren die het afgelopen seizoen hun inzet en betrokkenheid hadden getoond. Voor het nieuwe seizoen had de voorzitter te melden dat het comité met frissen moed tegenaan zou gaan, om het succes van het afgelopen seizoen minimaal te evenaren en zelfs hoopt te overtreffen.
Verder lezen BBQ-avond – 25 september 2003

Familiedag – 6 juli 2003

Wederom organiseerde Platform Aram familiedag voor jong en oud om de vakantie in te luiden.Op zondag 6 juli vroeg in de morgen waren de meeste ouders al in de weer om diverse activiteiten voor te bereiden voor deze familiedag. Zo was er één bezig met het sorteren van spelletjes, de ander met het verzorgen van de barbecue en zo kun je er nog veel meer opnoemen.
Verder lezen Familiedag – 6 juli 2003

Kleur in centrum: 21 maart t/m 27 april 2003

Samenwerkingsproject: “Kleur in ’t Centrum”

Het afgelopen halfjaar is de werkgroep “Kleur in het Centrum” druk bezig geweest met het organiseren van de multiculturele maand “Kleur in ’t Centrum”. De werkgroep bestond uit verschillende zelforganisaties gevestigd in het stadsdeel centrum in samenwerking met een gedelegeerde vanuit de gemeente.
De multiculturele maand vond plaats van 21 maart t/m 27 april 2003. Er werden verschillende activiteiten georganiseerd door buurtbewoners en zelforganisaties bedoeld voor jong en oud. De activiteiten waren gericht op de gebieden sport, cultuur en ontspanning.
Verder lezen Kleur in centrum: 21 maart t/m 27 april 2003

Brussel – 15 maart 2003

Vrijdag 15 maart 2003 zijn de jongeren, voornamelijk woonachtig in het stadsdeel centrum, op excursie gegaan naar Brussel om daar o.a. een seminar bij te wonen en de contacten met de Aramese (Suryoye) jongeren te verbeteren en te onderhouden. Er hadden zich tweeënveertig blijde gezichten verzameld bij het gebouw van Platform Aram om hiervandaan richting Brussel te rijden.
Verder lezen Brussel – 15 maart 2003

Valentijn Night – 14 februari 2003

Over het ontstaan van Valentijn doen verschillende verhalen de rondte. Sint Valentijn wordt algemeen beschouwd als de beschermheilige van geliefden. Omdat men aanneemt dat Valentijnsdag bestaat ter nagedachtenis aan een heilige die grote waarde hechtte aan liefde en romantiek, wisselen vele geliefden op deze dag geschenken en liefdesbrieven (of “Valentijntjes”) uit. Het is niet helemaal duidelijk waar de oorsprong van deze traditie ligt, maar het is vermoedelijk een mengeling van heidense rituelen, Christelijk geloof, laat-middeleeuwse en Renaissance praktijken, 18de en 19de eeuws sentimentalisme en 20ste eeuwse commerciële belangen!
Verder lezen Valentijn Night – 14 februari 2003

Nieuwjaarsborrel – 17 januari 2003

Zoals het bij Platform Aram elke jaar een gewoonte is, heeft zij ook dit jaar en wel op 17 januari 2003, een nieuwjaarsborrel georganiseerd.

Dit jaar heeft Platform Aram deze nieuwjaarsborrel samen met het landelijk vertegenwoordigend orgaan van de Arameeërs in Nederland, de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN) en de Provinciale orgaan Samenwerkende Provinciale Aramese Organisaties (SPAO), georganiseerd.
Verder lezen Nieuwjaarsborrel – 17 januari 2003

Studiedag Aramese taal – 21 december 2002

De mogelijkheid tot het onderwijzen van de Aramese taal in het basisonderwijs in Nederland, is de resultante geweest van de inzet (meer dan 10 jaar geleden) van de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN) door middel van haar speciaal hiervoor ingestelde “lerarencomité”. Dit comité heeft het voor elkaar gekregen dat de Aramese kinderen in het basisonderwijs de mogelijkheid kregen om les in de Aramese taal te volgen. Zodoende wordt tot op de dag van vandaag de Aramese taal op meerdere basisscholen waar veel Aramese kinderen zijn, onderwezen.
Zoals menigeen wellicht bekend is, is het kabinet voornemens om het onderwijzen in allochtone talen (dus ook het Aramees) op het basisonderwijs vanaf 2004 af te schaffen.
Verder lezen Studiedag Aramese taal – 21 december 2002